Verzekeringen - Zelfstandigen & ondernemingen

Bedrijfsvoertuigen

Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA Auto moet onderschrijven, zodat uw werknemers met gerust gemoed voor hun professionele verplaatsingen de weg kunnen opgaan.Ook voor uw bedrijfswagens is het verder mogelijk om een omnium af te sluiten waarbij u ook hier de keuze hebt tussen een mini-omnium en volledige omnium. Uw bedrijfswagens zijn bovendien ommisbaar voor de goede werking van uw bedrijf. Daarom is het hier nog meer aangewezen om ook in een vervangvoertuig te voorzien.

Bestuurderspolis

Uw medewerkers zijn via de verzekering arbeidsongevallen beschermd voor eventuele ongevallen die hen in de beroepssfeer overkomen, maar voor u als zaakvoerder geldt deze bescherming normaal gesproken niet. Daarom kunt u overwegen om een bestuurderspolis te onderschrijven. Dergelijke polis biedt u een vergoeding bij hospitalisatie, blijvende invaliditeit of keert een kapitaal uit aan de nabestaanden bij overlijden.

BA Uitbetaling

BA Nalevering

Toevertrouwd goed

Rechtsbijstand

Brandverzekering

Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook een must voor uw bedrijfspand.
Of het nu een kledingzaak betreft of een industriële vestiging; uw bedrijfspand blijft onontbeerlijk voor uw bedrijf. En niet alleen brand maar ook natuurrampen (storm, overstromingen), waterschade of diefstal. Het is maar een greep uit de gevaren waaraan uw patrimonium bloot is gesteld. Gelukkig kunnen wij u beschermen tegen eender welk risico dienaangaande.
Maar vaak stopt het niet bij de bedrijfsgebouwen en blijft ook de inhoud (uw goederen, materiaal, koopwaar, meubilair, …) niet gespaard. Ook daarvoor bestaan er kant-en-klare oplossing. Naast de basisdekking voor brand is het ook mogelijk om u te beschermen tegen het omzetverlies dat voortvloeit uit een schadegeval. Onder meer dankzij een waarborg “commerciële werkloosheid” kunt u omzetverlies als gevolg van brandschade compenseren zodat de inkomsten van uw bedrijf op peil blijven.
Voor een optimale dienstverlening komen onze medewerkers ter plaatse om het risico in te schatten, deskundig advies te verschaffen om schade te voorkomen en u onmiddellijk een offerte op maat voor te stellen.

Materiaal

Ook uw goederen kunnen beschermd worden tegen schade. Hierbij gaat het dan om koopwaar, machines, meubilair, …
Bovenop de standaardwaarborgen kunt u de inhoud ook tegen diefstal verzekeren. Als uw activiteiten stilliggen als gevolg van schade aan uw bedrijfsgebouw, zorgen wij ervoor dat uw omzetverlies vergoed wordt.

Machinebreuk

Met uw machines kan u heel wat tegenslag hebben. Denk maar aan een verbrande motor, een mobiele machine die gestolen wordt… Vele van deze risico’s vallen inderdaad onder uw brandverzekering. Maar andere risico’s zijn dat niet, zoals het verkeerd gebruik van uw machine…
De polis Machinebreuk dekt de in het contract vermelde defecten, of het nu om vaste of om mobiele machines gaat, of het nu om een euvel gaat terwijl de machine in werking was of uit stond, ongeacht of ze verplaatst, gedemonteerd, of opnieuw gemonteerd werd met het oog op onderhoud, herstelling, revisie of nazicht.

Diefstal

Bedrijfsschade

IT

Cash verzekering

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na te houden. Met de verzekering VAPZ komt u hieraan tegemoet of een fiscaalvriendelijke manier.
Elke zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep) kan een VAPZ onderschrijven. Bijkomende voorwaarde is wel dat u in orde bent met uw sociale bijdragen. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) in het ‘maxistatuut’ kan een VAPZ afsluiten.
Bent u zelfstandige in een vennootschap dan kan het bedrijf de premies van een VAPZ betalen in uw naam en voor uw rekening. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt wel belast als een voordeel van alle aard (VAA). Een VAPZ biedt naast een gewaarborgd rendement ook een variabele winstdeelname maar ook belangrijke fiscale voordelen. Kom gerust eens langs voor meer informatie.

IPT

Patroonsverzekering

Arbeidsongeschiktheid