Verzekeringen - Particulieren

Mobiliteit

De waarborg rechtsbijstand zal u helpen om uw schade te verhalen op de tegenpartij indien de tegenpartij aansprakelijk is, of uw belangen te verdedigen indien er betwisting is over de schadevaststelling of de aansprakelijkheid. Een omnium is een soort van alle risico verzekering waarin (bijna) alle kosten aan uw auto, veroorzaakt door externe oorzaken, verzekerd zijn. Bijvoorbeeld: de schade aan uw wagen doordat u tegen een paaltje bent gereden. Opgelet: mechanische defecten, onderhoud en vervanging van kapotte onderdelen worden niet gedekt door de omnium. In de omniumverzekering is gewaarborgd: eigen schade, brand, diefstal, natuurkrachten (hagel!) en glasbreuk.
In een gedeeltelijke omnium zitten dezelfde waarborgen, met uitzondering van eigen schade.

Bestuurdersverzekering

Wanneer uw voertuig in een ongeval betrokken raakt, is de bestuurder de enige die niet door uw verzekering gedekt is. Is de bestuurder in recht, dan zal de verzekering van de tegenpartij zijn lichamelijke schade vergoeden. Is de bestuurder echter in fout, dan kan hij op geen enkele verzekering beroep doen, tenzij... u een bestuurdersverzekering onderschreven heeft.
Er zijn grote verschillen tussen bestuurdersverzekeringen en dit geeft aanleiding tot grote premieverschillen. Heeft u de bestuurdersverzekering nodig? Dit hangt echt af van uw persoonlijke situatie: wat zijn uw andere verzekeringsdekkingen (hospitalisatieverzekering? persoonlijke ongevallenverzekering? overlijdensverzekering?) en rijden nog andere personen met uw auto.

Waarborgen

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand
 • omnium
 • kleine omnium
 • bestuurdersverzekering
 • bijstand

Dekking bestuurdersverzekering

 • medische kosten
 • blijvende invaliditeit
 • overlijden

Brand

Voor de meeste Belgen is een eigen woning nog steeds één van de belangrijkste investeringen in hun leven. U kunt er dan ook maar best voor zorgen dat deze investering u niet ontglipt, of dat de opbrengst ervan aangetast wordt door één of andere tegenslag. Ook onze woonverzekering voorziet in een ruime dekking.
In sommige gevallen kan ook een noodonderkomen of een hotel geregeld worden. En afhankelijk van de gekozen polis kan de verzekering ook tussenkomen voor schade op studentenkamers, in vakantieverblijven of uw garage als die niet bij het huis gelegen is.

Waarborgen

 • brandschade met inbegrip van rook- en roetschade, blusschade en ontploffing
 • storm, hagel, sneeuw of ijsdruk
 • natuurrampen
 • aanrijding
 • schade door water of stookolie
 • schade aan elektrische installaties en aangesloten toestellen
 • Aanrijding
 • glasbreuk
 • Aanrijding
 • vandalisme

Gezin

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin, in de volksmond gekend als “de Familiale”, is een polis die u zal beschermen tegen schade die u of een familielid veroorzaakt in de privé sfeer. Iedereen kan wel eens aan de basis liggen van een ongeval. Voor een kleine jaarlijkse bijdrage kan u uzelf en uw gezinsleden beschermen tegen de nare gevolgen van eender welk misfortuin.
Het blijft altijd onaangenaam, maar dankzij de BA Gezin hoeft het tenminste geen financiële gevolgen te hebben

Enkele voorbeelden

 • een ruit aan diggelen trappen met een bal
 • een wagen beschadigen met de fiets
 • die dure vaas omgooien tijdens het spelen bij de buren

Reisbijstand

Op het vlak van reisbijstand zijn er heel wat formules die ervoor kunnen zorgen dat u met een gerust gemoed op vakantie kan gaan. Een medische bijstandsverzekering komt onmiddellijk en overal ter wereld tussen om u de nodige bijstand te verlenen. Bij een jaarlijkse polis geldt dit trouwens voor al uw reizen in het buitenland: skivakanties, citytrips, zomervakanties… . Dergelijke verzekeringen voorzien in een tussenkomst in de medische kosten in het buitenland (vaak beperkt tot een zeker plafond maar wij kiezen voor u de juiste formule), zorgen voor de repatriëring van het slachtoffer en de medereizigers in geval van ziekte of ongeval of voorzien in een vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België.

Hospitalisatie

Uitvaart

ABR