Kantoor informatie

Ons kantoor

Advifin Verzekeringen BVBA

Weg naar As 140 bus 2

3600 Genk

RPR : BE 0843 641 563

tel: 089/410.600

e-mail: info@advifin.be
Verzekeringsmakelaar : 109897 A

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be
Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling:

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as